12 marca 2017

Warunki rekrutacji

Urząd Miasta Zielona Góra organizuje ogólnomiejski system naboru do zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018. Miejskie informacje o naborze ogłaszane są na stronach internetowych Urzędu w dziale Nauka i Oświata.

REKRUTACJA 2017/2018

KARTA POMOCNICZA

WNIOSEK

PORADNIK HARMONOGRAM

REJESTRACJA

Do obsługi zielonogórskiego naboru do szkół stworzony został specjalny portal NABÓR 2017, w którym prezentuje się wszelkie informacje dotyczące naboru oraz możliwe jest wypełnienie, w wersji elektronicznej, wniosku o przyjęcie do szkoły.

Zachęcamy do komputerowego wypełniania podań. Wydrukowane dokumenty należy obligatoryjnie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.